In de Archieven Online vindt u alle archieven van vóór 1934. Deze archieven zijn met behulp van inventarissen, gedrukt of handgeschreven, te raadplegen in het Koninklijk Huisarchief. De inventarissen zijn de toegang tot de archieven en beschrijven welke stukken zich in een archief bevinden. Van een aantal archieven zijn de inventarissen al in het verleden gepubliceerd en sindsdien voor een breder publiek toegankelijk. Deze inventarissen zijn ook digitaal raadpleegbaar en in de komende jaren zullen er steeds meer inventarissen op de website geplaatst worden. Nu zijn drie nieuwe inventarissen online beschikbaar.

 
Banner nieuws inventarissen3
 

Prins Frederik (A37)

Prins Frederik (1797-1881) was de tweede zoon van koning Willem I en Wilhelmina van Pruisen. Een groot deel van zijn leven werd gevuld door zijn militaire activiteiten. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de strijd rond de onafhankelijkheid van België in 1830. En in 1849 werd hij door koning Willem III benoemd tot oppertoezichthouder over diverse wapenkorpsen van het leger, het geniematerieel en de Koninklijke Militaire Akademie. Prins Frederik bezat veel onroerend goed in de omgeving van Den Haag, onder andere de landgoederen Ter Horst, De Raaphorst en De Paauw. Maar ook in het buitenland had hij het beheer van het wijngoed Fürstenberg en de goederen te Muskau, Neuland, Widzim en Nederlands Paleis 'Unter den Linden' in Berlijn. Verder was hij maatschappelijk actief, zo was hij voorzitter van het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid in 1818.
Ook de archieven van zijn vrouw prinses Louise van Pruisen (A37a) en van zijn dochters prinses Louise (A37b) en prinses Marie (A37c) zijn te raadplegen.

SC 0452 01
 
SC 0548 01

Prins Hendrik ‘de Zeevaarder’ (A43)

Prins Hendrik (1820-1879) was de derde zoon van koning Willem II en Anna Paulowna. Zijn bijnaam ‘de Zeevaarder’ had hij te danken aan de vele zeereizen die hij maakte naar de Middellandse Zeegebieden en Nederlands-Indië. In 1850 kwam er een einde aan zijn reislustige bestaan toen hij door koning Willem III werd benoemd tot stadhouder van Luxemburg, een functie die hij bijna 30 jaar bekleedde. Prins Hendrik speelde een grote rol in de bevordering van de Nederlandse handel, hij was verantwoordelijk voor de oprichting van vele belangrijke handel- en scheepvaartmaatschappijen. Na de opening van het Suez-kanaal liet hij in 1873 het Handelsétablissement te Port Said bouwen.

 

Herman Tollius (G003)

Herman Tollius (1742-1822) was hoogleraar in de oude letteren en geschiedenis. Hij kwam in dienst van de stadhouderlijke familie als leermeester van de kinderen van prins Willem V en was mentor en begeleider van de toekomstige koning Willem I tijdens zijn studie in Leiden. Daarnaast was hij raadsheer der Domeinen en geheimfinancieraad van prins Willem V. Op voordracht van de stadhouder werd hij door de Raad van State benoemd tot Commissaris Generaal Civil bij het Engelse leger. Na de Franse inval vluchtte hij met zijn gezin naar Duitsland, maar hij bleef de stadhouderlijke familie steunen. Hij onderhield veel contacten met informanten en gaf adviezen aan de onderhandelaars van prins Willem V. Voor de latere koning Willem I werd hij beheerder van diens Posense goederen. In 1808 keerde hij terug naar Nederland waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de opleiding van prins Frederik aan de Leidse universiteit.

G003 190 01