Uit de Koninklijke Verzamelingen worden met grote regelmaat objecten in bruikleen gegeven voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De kaart van Nederland op deze website geeft u een impressie van een deel van de actuele tentoonstellingen waarin objecten uit de Koninklijke Verzamelingen zijn opgenomen. In de loop der tijd wordt de collectie online aangevuld en zullen steeds meer uitgeleende objecten op de kaart verschijnen.

 
Dordrechtsmuseum 2
 

Termijnen

Officiële bruikleenverzoeken dienen uiterlijk 4 maanden voor de beoogde openingsdatum te worden ingediend. Wij attenderen u erop dat de online catalogus op deze website, vooralsnog, slechts een kleine selectie van onze collectie toont. Daarom adviseren wij u om voordat u een officiële aanvraag indient eerst contact met ons op te nemen over de eventuele mogelijkheden. Een dergelijk verzoek ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk in het proces, bij voorkeur 6 maanden voor de beoogde openingsdatum.

 

Aanvraag

Officiële bruikleenverzoeken, ondertekend door de directeur van de aanvragende instelling, dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van de Koninklijke Verzamelingen c.q. Secretaris van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, via het volgende adres:

Koninklijke Verzamelingen
t.a.v. mevrouw C. Hörster
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Een bruikleenverzoek bevat standaard de volgende punten/onderwerpen:

- Naam en adres van de museale instelling die de bruikleen aanvraagt
- Contactpersoon en contactgegevens (naam, telefoon, postadres, e-mail)
- Tentoonstellingsnaam
- Tentoonstellingsperiode
- Korte samenvatting van het tentoonstellingsconcept
- Gegevens van de aangevraagde werken
- Motivatie voor de aanvraag van deze werken
- Een facility report van de tentoonstellingsruimte wordt gewaardeerd.

 
depot 2

Beoordeling

Bij de beoordeling van het bruikleenverzoek wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid en de conditie van de aangevraagde werken, het doel van de aanvraag en de omstandigheden van de locatie waar de bruiklenen gedurende de bruikleenperiode zullen verblijven. Bruiklenen worden toegezegd onder standaard voorwaarden.