Tot de Koninklijke Verzamelingen behoort een veelzijdige fotocollectie. De herkomst is gevarieerd: aangeboden, zelf vervaardigd, aangekocht of overgedragen. De oudste zijn gemaakt in daguerreotypie, een techniek uit de vroegste jaren van de fotografie. De meest recente foto’s zijn meestal in kleur opgenomen en digitaal tot stand gekomen.
De fotocollectie telt uiteraard veel portretten. Daarnaast zijn er foto’s van allerlei gebeurtenissen, veel meer dan openingen, tewaterlatingen en eerstesteenleggingen door leden van het Koninklijk Huis.

 
Jonge Prins Alexander
 
Spoorbrug bij de Lek

Fotoalbums

Albums met foto’s van instellingen en bedrijven werden vaak ontvangen in functie, na een bezoek of ter gelegenheid van een huwelijk of regeringsjubileum. Zo zijn er twee bijzondere series industriële fotografie door onder anderen Oosterhuis, Perger en Hameter, die koningin Emma ontving ter gelegenheid van haar huwelijk met koning Willem III. Ze geven een beeld van de aanleg van spoorwegen, stations, bruggen en sluizen in de jaren 1864-1879.

 

Oost en West

Ook Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen komen aan bod in de fotocollectie, met soms unieke beelden.

Als vorsten en staatshoofden elkaar officieel ontmoeten wisselen ze vaak staatsieportretten uit. Toen de sultan van Siak in 1898 door koningin Wilhelmina en koningin Emma in audiëntie werd ontvangen, bood hij dit gesigneerde staatsieportret aan. Meestal worden dergelijke portretten in het land van herkomst gemaakt, maar bij dit portret was dat niet het geval. De sultan liet zich tijdens zijn verblijf in Nijmegen door fotograaf Wilhelm Ivens portretteren.

Sultan van Siak
 
Suezkanaal
 

Verre oorden

Zoals in elk familiearchief komen privéalbums en reisfotografie voor, waarvan de oudere exemplaren openbaar zijn. Prins Hendrik de Zeevaarder was aanwezig bij de opening van het Suezkanaal in 1869. Een portefeuille met twaalf prachtige foto’s herinnert aan die nieuwe vaarweg. Twee albums met foto’s van Cannes zijn waarschijnlijk souvenirs van koningin Sophie. Zij reisde meermalen naar Zuid-Frankrijk. Een interessante fotoserie van Algerije is te danken aan prins Alexander, die dit land in 1876 bezocht. Hij kreeg de serie van de Nederlandse consul aldaar. Nederlandse gemeenschappen in Moskou en Smyrna (destijds Grieks Anatolië, thans Izmir in Turkije) stuurden fotoalbums van die plaatsen ter gelegenheid van het huwelijk van koningin Wilhelmina en prins Hendrik in 1901.

Ook zijn er foto’s die een relatie hebben met andere hofdepartementen, zoals het Koninklijk Staldepartement. Foto’s van paleizen - interieurs en exterieurs - vormen een belangrijke bron van informatie bij restauraties en herinrichting.

 
Salon De Paauw
Ponysjees Wilhelmina
 

Bijzondere banden

De fotocollectie bevat werk van bekende, minder bekende, soms anonieme fotografen, zowel amateurs als vakfotografen. Een enkele keer heeft een boekbinder een fotoalbum voorzien van een unieke, soms kostbaar uitgevoerde band en heeft een kalligraaf werk gemaakt van een fraaie titelpagina of opdracht. Dit fotoalbum met persoonlijke band kreeg koningin Anna Paulowna, weduwe van koning Willem II, op 23 augustus 1861. Leden van de hofhouding schonken het haar omdat ze toen 45 jaar in Nederland verbleef.

Fotoalbum Anna Paulowna
 

Raadpleging

Er zijn geen foto’s uit de 20ste en 21ste eeuw in de mediabank opgenomen als daar nog copyright op rust. Dergelijke foto’s zijn elders soms wel raadpleegbaar, bijvoorbeeld op de beeldbank van het Nationaal Archief. Bovendien zijn veel recente foto’s te raadplegen op de website van de Rijksvoorlichtingsdienst. Hier worden portretfoto’s en foto’s van leden van het Koninklijk Huis bij evenementen getoond. Sommige foto’s zijn daar ook downloadbaar voor particulier gebruik.