Tot 28 maart 2016 is in het Stadsmuseum Gent (STAM) de tentoonstelling Het Verloren Koninkrijk. Willem I en België te zien. In deze bijzondere tentoonstelling besteedt het museum aandacht aan de vijftien jaar waarin de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd waren, met Koning Willem I op de troon. De Koninklijke Verzamelingen zijn als belangrijk bruikleengever nauw betrokken bij deze tentoonstelling.

 
Verloren Koninkrijk welkom
 

1815 tot 1830

De vijftien jaar waarin koning Willem I regeerde over de Noordelijke én Zuidelijke Nederlanden zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Gent en de regio daar om heen. De koning had met de aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen en de oprichting van de Universiteit de stad Gent economisch goed vooruit geholpen en dit zorgde ervoor dat hij aldaar erg geliefd was. Waar de Orangisten zich elders in het land in de loop van de jaren 1830 neerlegden bij de Belgische onafhankelijkheid, hield Gent nog heel lang een actieve Orangistische kern onder de bewoners. De tentoonstelling Het Verloren Koninkrijk handelt over deze interessante en voor velen onbekende geschiedenis.

Verloren Koninkrijk willem I
 
Verloren Koninkrijk Waterloo

Uit onze collectie

In verschillende zalen van het oude klooster waarin het museum is gevestigd, zijn tientallen bijzondere stukken uit de Koninklijke Verzamelingen te zien. Van het kostuum dat Willem I droeg bij zijn inhuldiging in Brussel tot de troffel gebruikt bij de opening van de Universiteit van Gent. De eerste zaal is geheel gewijd aan Waterloo, want dat de Fransen verslagen waren en de kroonprins als held het slagveld verliet had veel invloed op het beeld van de Oranjes. Anna Paulowna vierde haar held waar mogelijk en droeg zelfs een armband met alle overwinningen van haar echtgenoot. De veldkantine waaruit hij in Waterloo at, het uniformjas waarin hij vocht, stafkaarten van Napoleon die buit gemaakt werden, zelfs een gedroogd klavertje, door Willem I geplukt op site van Waterloo om de heldendaden van zijn zoon te eren: al dit is bewaard in de Koninklijke Verzamelingen en voor u in Gent te zien tot 28 maart.

 
 

Gent kleurt Oranje

Gent kleurt Oranje dit jaar. Gelijktijdig met de tentoonstelling Het Verloren Koninkrijk presenteert het Design museum Gent de tentoonstelling Design Derby België – Nederland. Deze tentoonstelling, die eerder te zien was in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, geeft een overzicht van 200 jaar vormgeving uit België en Nederland. De Koninklijke Verzamelingen hebben ook objecten in bruikleen gegeven aan deze tentoonstelling. Geïnteresseerden kunnen in Gent een zogeheten Orangement boeken, met een rondleiding door de beide tentoonstellingen en een lunch. Voor een uitgebreid activiteitenprogramma en meer informatie over de tentoonstelling klik hier.

affiche design derby