07-10-2021 De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau is sterk verbonden met de vroegere Nederlands Hervormde Kerk. Maar is er ook een band met de leer van Maarten Luther. Te beginnen met Willem van Oranje, zoon van lutherse ouders. Vandaag opent de tentoonstelling Luther & Oranje in het Luther Museum te Amsterdam. In de tentoonstelling gaat het museum dieper in op die band met portretten, persoonlijke documenten en objecten. Een aantal is afkomstig van de Koninklijke Verzamelingen.

 
introluther1
 
KIRCHENGESANGBUCH

Lutherse achtergrond

Willem van Oranje (1533-1584) werd luthers opgevoed. Zijn persoonlijke gezangboekje maakt deel uit van de expositie. Ook koningin Emma (1858-1934) en prins Hendrik (1876-1934) hadden een lutherse achtergrond. Van de laatste is zijn persoonlijke gezangboek tentoongesteld, een cadeau van zijn moeder bij zijn belijdenis op 24 maart 1891.

Huwelijk Carolina en Karel Christiaan

De Staten-Generaal gaven eerst geen toestemming voor het huwelijk van prinses Carolina van Oranje-Nassau (1743-1787), dochter van stadhouder Willem IV, met Karel Christiaan van Nassau-Weilburg (1735-1788). Hij was namelijk luthers. Carolina moest de hulp van haar grootvader George II van Groot-Brittannië inroepen om toestemming te krijgen voor dit huwelijk. Die kwam er. Op 5 maart 1760 huwde het paar en vierde dat groots. Er werd vuurwerk afgestoken op het Buitenhof en op ’t Oude Hof in Den Haag vond een prachtig bruiloftsfeest plaats. Diverse objecten rondom dit huwelijk zijn nu geëxposeerd.

Huwelijk van Karel Christiaan en Carolina in de Grote Kerk in Den Haag.
Brief van Luther aan de raad van de stad Neurenberg

Brieven van Luther

Prins Alexander (1851-1884) heeft uit belangstelling handschriftenverzamelingen op veilingen aangekocht. De ene tentoongestelde brief verwierf hij in 1880. Hij is geschreven door Luther en dateert uit 1525. Luther beveelde het Goudsmedengilde van Neurenberg de Wittenbergse Andreas Heydenreich als leerling aan. De andere brief maakte deel uit van de collectie van de Duitse boekhandelaar Theodor Oswald Weigel die de prins in 1882 verkreeg. Samen met enkele andere Wittenbergse theologen schreef Luther in 1533 aan de raad van de stad Neurenberg over collectieve en individuele vergeving.

De tentoonstelling is te zien van 7 oktober 2021 tot en met 9 januari 2022.