Vandaag viert de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau haar 100-jarig bestaan met een symposium in Paleis Het Loo. Deze locatie is niet zomaar gekozen.

Intro GVON symposium2
 
Mahoniehouten maquette van de Gotische Zaal

Oranje-Nassau tentoonstelling

Een eeuw geleden werd naar aanleiding van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina een speciale Oranje-Nassau tentoonstelling in Den Haag, georganiseerd door een daarvoor opgerichte Vereeniging Oranje-Nassau Tentoonstelling. De bezoekers van deze expositie konden in de Gotische Zaal van Paleis Kneuterdijk bijna 500 schilderijen en kunstvoorwerpen bewonderen die in korte tijd knap bijeengebracht waren.

Een van de bruikleengevers was Wilhelmina zelf met een aantal exemplaren uit haar bijzondere portretminiaturencollectie. Zelf bezocht ze de tentoonstelling niet maar haar echtgenoot Hendrik en haar moeder Koningin Emma wel. Na afloop van de tentoonstelling bestond de behoefte een museum op te richten: de Vereeniging Museum Oranje-Nassau. De gemeente Den Haag stelde ruimte beschikbaar in de Boterwaag en de vereniging stortte zich op het vergaren van kapitaal, verwerven van leden en bovenal het opbouwen van een collectie. De opening van het museum werd bijgewoond door prins Hendrik en inmiddels bestond de collectie al uit enkele honderden objecten. Na de verhuizing in 1960 van de verzameling naar Museum Prinsenhof Delft werd de collectie in 1977 overgebracht naar Paleis Het Loo. Inmiddels betreft deze verzameling wel meer dan 9000 kunstvoorwerpen die nu onder de hoede van Paleis Het Loo een groot publiek kan bereiken.

Portret van Wilhelmina met een aantal exemplaren uit haar bijzondere portretminiaturencollectie
Album van de tentoonstelling voor koningin Emma

Koninklijke Verzamelingen

Koningin Emma krijgt tijdens haar bezoek aan de tentoonstelling op 16 september 1923 een album aangeboden met achttien grote foto's van de inrichting van de tentoonstelling. Dit album bevindt zich tot op de dag van vandaag in de Koninklijke Verzamelingen. Wat zo bijzonder is aan deze foto's is dat zij objecten tonen uit de Koninklijke Verzamelingen, die nog regelmatig worden uitgeleend voor verschillende tentoonstellingen en op onze website te bewonderen zijn.

Foto uit album van de tentoonstelling
Portretten van Willem II en Anna Paulowna door Franciscus Josephus Kinsoen
Foto uit album van de tentoonstelling
Portret van koningin Wilhelmina van Pruisen met prinses Marianne
Foto uit album van de tentoonstelling
Ruiterportret van de Prins van Oranje, Willem II, door Jan Willem Pieneman