In het archief van koningin Wilhelmina bevinden zich zo'n 800 pagina's aan sterktestaten en ranglijsten van een huzarenregiment uit het Duitse Wandsbek. Deze registers lijken verdwaald. Toch zijn ze met goede reden bewaard in haar archief. Ze behoren tot het "Husarenregiment Königin Wilhelmina der Niederlande". Het regiment dat in 1866 werd opgericht, heette aanvankelijk het Hannoversches Husaren-Regiment Nr. 15 en had van 1875 tot 1883 de groothertog van Mecklenburg, Frederik Frans II, als chef. Zijn zoon Frederik Frans III volgde hem op en was chef tot hij in 1897 overleed. Op 31 augustus 1898 benoemde keizer Wilhelm II koningin Wilhelmina tot chef van het 15e Hannoverse Regiment der Huzaren dat in het vervolg de naam Husarenregiment Königin Wilhelmina der Niederlande droeg. De sterktestaten en ranglijsten die Wilhelmina uit hoofde van haar functie als chef kreeg zijn online beschikbaar gemaakt. Een bron die inzicht geeft in de militaire geschiedenis, maar ook zeker interessant is voor genealogisch onderzoek

Charge van Huzaren

‘Euerer Majestät Thronbesteigung hat in mir zugleich den Wunsch angeregt, Euerer Majestät einen Beweis meiner besonderen Verehrung und Zuneigung dadurch zu geben, dass ich Euere Majestät bitte, die Stelle als Chef meines Hannoverschen Husaren-Regiments Nr. 15 anzunehmen und zu gestalten, dass das Regiment fortan den Namen 'HusarenRegiment Königin Wilhelmina der Niederlande (Hannoversches) Nr. 15' führt und auf den Achselstücken bezw. Achselschnüren und Schulterklappen Euerer Majestät Namenszug trägt. Eingedenk der alten und innigen Beziehungen zwischen Brandenburg und dem Hause Nassau-Oranien, die von Neuem zu befestigen mir am Herzen liegt, möchte ich Euerer Majestät die Versicherung aussprechen, dass dieselben mir durch Erfüllung meiner Bitte eine grosse Freude bereiten, und dass das Regiment, welches Anweisung erhalten hat, Euerer Majestät den Rapport und die Offizier-Rangliste vorschriftmässig einzureichen, sich der hohen Auszeichnung stets würdig erweisen wird.’

 
Eerste Eskadron Hannoverse Huzaren Regiment

Brandenburg en het Huis Oranje-Nassau

De keizer refereerde aan de oude en innige band tussen Brandenburg en het Huis Oranje-Nassau. Deze band ging terug naar Louise Henriëtte, de oudste dochter van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms, die in 1646 met Frederik Willem van Brandenburg, de Grote Keurvorst, trouwde. Met de benoeming van Wilhelmina tot chef van het huzarenregiment wilde hij de band opnieuw bevestigen. Op dat moment was natuurlijk nog niet bekend dat zij zich een jaar later zou verloven met de zoon van Frederik Frans II en de halfbroer van Frederik Frans III, Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Deze verloving werd door het regiment als “een curieuze doch vreugdevolle coïncidentie beschouwd.”

Regimenten aan vorsten

Het was heel gebruikelijk regimenten aan buitenlandse vorsten te schenken. Zo was koning Willem III Oberst-Inhaber van het 63e Linie-Regiment Infanterie, koning Willem II Chef van het Russische 6e Regiment Witte Huzaren en koning Willem I Oberst und Inhaber van het Oostenrijkse Infanterie Regiment no. 26. Na de Eerste Wereldoorlog ging het regiment op in het Ausbildungsschwadron, later het 1ste eskadron van het 14tes Reiter-Regiment. Tot 1919 droegen de officieren in het huzarenregiment van koningin Wilhelmina een W op hun epaulet.

Ruiterbeeld door de officieren van het Husarenregiment Königin Wilhelmina der Niederlande aangeboden aan Wilhelmina ter gelegenheid van haar huwelijk
Detail ranglijst

chef van het regiment

Uit hoofde van haar functie als chef kreeg Wilhelmina sterktestaten en ranglijsten van haar regiment toegestuurd. Op de sterktestaten wordt het aantal militairen in diverse functies vermeld dat op dat moment onderdeel uitmaakte van het regiment. De sterktestaten lopen van 1898 tot 1914. De ranglijsten vermelden de namen van de leden van het regiment en gegevens als geboortedatum en –plaats, religie, datum in- en uitdiensttreding, diensttijd, eerdere dienstverbanden, veldtochten, Pruisische orde- en eretekens en persoonsnummer. Bovenaan de ranglijsten staat koningin Wilhelmina als chef vermeld.

 

De sterktestaten en ranglijsten zijn gedigitaliseerd en vanaf nu online te bekijken:

Sterktestaten
Ranglijsten