Naast schilderijen, kunstvoorwerpen en historische objecten, boeken en fotografie komen veel prenten en tekeningen voor in de Koninklijke Verzamelingen. Het gaat daarbij vooral om portretten, afbeeldingen van historische gebeurtenissen en locaties, over een periode van meer dan vier eeuwen.

Koets Willem V
 

Historische gebeurtenis

Een aardig voorbeeld van een historische gebeurtenis geeft deze tekening van de contravisite van de vierjarige Prins van Oranje, de latere Willem V, aan de Franse ambassadeur in 1752. Het is een deel van een papieren rol van zes meter lang: een fantastische optocht van koetsen, paarden en garderegimenten, hellebaardiers en voorlopers in groot ceremonieel. De rol diende waarschijnlijk als voorbeeld voor de volgorde bij dergelijke bezoeken.

 

Portretten

De collectie tekeningen vertoont een grote diversiteit; de onderwerpen lopen uiteen van portret tot bloemstilleven. De technieken zijn eveneens gevarieerd: zilverstift, grafiet, pen en inkt, pastel, houtskool, krijt en aquarel komen voor. Dit portretje uit 1587 van Anna, een dochter van Willem van Oranje, is getekend in zilverstift op een stukje perkament van 11 bij 9 cm.

Portret prinses Anna
 
Slot Katzenelnbogen

Zwaartepunten

Het zwaartepunt wat betreft de vervaardigingsperiode van de collectie tekeningen ligt in de 19de eeuw. Maar ook uit de vroege 17de eeuw komen bijzondere werken voor, zoals een tekening door Paul Bril van een slot in het Duitse graafschap Katzenelnbogen, voormalig Nassaubezit.

 

19de eeuw

Onder de tekenaars uit de 19de eeuw zijn Jongkind, Sonderland, Rochussen, Ten Kate en Eerelman goed vertegenwoordigd. Een bijzondere collectie 19de-eeuwse tekeningen betreft de valkenjacht rond Paleis Het Loo in Apeldoorn.
Portretten van Oranjes, staatslieden, bekende en minder bekende Nederlanders zijn ook ruimschoots aanwezig.

Valkenier met valken
 
Doorsnede Oranjezaal

Prentkunst

Uiteraard bevat de collectie veel afbeeldingen van paleizen en andere koninklijke verblijven. Er zijn unieke tekeningen en bekende of juist zeldzame prenten, in technieken als gravure, ets, aquatint, lithografie en dergelijke. Deze prent van een doorsnede van het Haagse Paleis Huis ten Bosch uit 1655 toont - niet toevallig - de oostwand. Hier hangt tot op heden het grootste schilderij van de Oranjezaal, waarop prins Frederik Hendrik door Jacob Jordaens als triomfator is voorgesteld.

 

Uiterlijk

De meeste prenten zijn ongekleurd, zoals deze van een schoorsteenmantel in Paleis Noordeinde in Den Haag. Sommige prenten ogen levendiger doordat ze met de hand zijn ingekleurd, andere zijn in kleur gedrukt.
De drager van de prenten bestaat meestal uit papier, een enkele maal is het perkament en bij hoge uitzondering komt zijde voor.

Schoorsteen Paleis Noordeinde
 
Sophie uit Rotterdam

Familiegebeurtenissen

Er zijn ook tekeningen die gebeurtenissen in de familie betreffen, zoals deze van het vertrek van prinses Sophie in 1842. Ze was toen pas getrouwd en ging zich definitief vestigen in het Duitse Weimar. Een hofbal was juist weer een officieel evenement. Dit gekostumeerde bal, in 1862 gehouden in Paleis Noordeinde, was de moeite waard om in een serie aquarellen vast te leggen. Meerdere leden van de koninklijke familie waren erbij aanwezig.

Bal Paleis Noordeinde