23-02-2017   Een primeur! De Koninklijke Verzamelingen neemt deel aan het online platform VeleHanden. Het indexeerproject ‘In dienst van het Hof’ staat nu online. Iedereen kan als digitale vrijwilliger aan de slag om de stamboeken (personeelsregisters) van het Koninklijk Huis te transcriberen. Wie helpt er een handje mee?

VeleHandenheader
 
Emma hofhouding

In dienst van het Hof

Sinds 1814 ondersteunt de hoforganisatie de koninklijke familie bij de uitvoering van haar taken. De hofhouding, onder andere bestaande uit de hofmaarschalk, de ceremoniemeester en de intendant, staat hen hierin bij. Zij staan ieder aan het hoofd van een departement en worden ondersteund door hun eigen personeel. Van lakeien tot kamermeisjes, van tuinmannen tot adjudanten en van stalknechten tot koetsiers.

Stamboeken

Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Veranderingen in de functie werden hierin aangetekend. Zij vormen een rijke bron van informatie over de vele mensen die in dienst zijn geweest van het hof. De stamboeken worden bewaard door de Koninklijke Verzamelingen. We stellen deze bronnen graag ter beschikking aan het publiek, want we krijgen regelmatig de vraag: heeft mijn voorouder bij het Koninklijk Huis gewerkt?

Register

VeleHanden

Voor dit VeleHanden project zijn ruim 50 stamboeken gedigitaliseerd. Ze bestrijken de periode 1814-1940. Hierin zijn de gegevens opgenomen van het personeel van verschillende hofdepartementen van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina. Tijdens het project zullen enkele voor genealogen belangrijke gegevens zoals de naam, geboortedatum en natuurlijk de functie worden getranscribeerd. Na afloop van dit project zullen de gegevens doorzoekbaar worden gemaakt via de website van WieWasWie. Nieuwsgierig? Bekijk het project In dienst van het hof (1814-1940). Zin om een handje mee te helpen? Het is een leuk (en verslavend) tijdsverdrijf.

Vele Handen